Rådmannsavtalen i Leksvik:

Lite tillit til dagens rådmann

Formannskapet i Leksvik vil ha arbeidsro. Derfor ønsket flertallet å opprettholde avtalen med rådmannen om 16 måneder studiefri med full lønn.

Vanskelig sak: Varaordfører Bjørnar Buhaug (Sp) forlater møtelokalet etter at det ekstraordinære formannskapsmøtet er over. 

Men tilliten til dagens rådmann er tynnslitt etter flere runder med forhandlinger om lønn- og arbeidsforhold når han slutter som rådmann i forbindelse med kommunesammenslåingen med Rissa. Tirsdag vedtok formannskapet for andre gang på under en uke å gå inn for at dagens rådmann, Kai Terje Dretvik, får studiepermisjon med full lønn fram til han blir kommuneadvokat 1. januar 2018.