Må behandle klage på asfaltverk på nytt

Fylkesmannen pålegger Trondheim kommune å behandle klagen fra beboere på Ladehammeren, som ikke ønsker at det kommer et asfaltverk på Brattøra.

Asfaltverk: Størrelsen medfører at det blir godt synlig både fra land og vann, skrev rådmannen om det mobile asfaltverket som skal etableres på Pir II. Nå må kommunen behandle klagen fra beboere i området på nytt. 

Kommunen avviste klagen fordi klagefristen var utløpt. Men beboerne visste ikke at det var fattet et vedtak om å gi tillatelse til asfaltverket på Pir 2 på Brattøra før klagefristen var utløpt.