Han er Norges mest brukte rettspsykiater

Psykiater Michael Setsaas (63) leverer 33 rettspsykiatriske erklæringer i snitt pr. år. I tillegg får han én million kroner i driftstilskudd fra det offentlige.

Psykiater Michael Setsaas (til høyre) topper listen over de mest brukte rettspsykiatriske sakkyndige. Her er han i retten sammen med kollega Terje Tørrisen.  Foto: Scanpix

Når norske dommere skal vurdere om en person er tilregnelig og kan straffes, spør de rettspsykiaterne. I mange tilfeller er det de sakkyndige som i praksis avgjør om en tiltalt blir frikjent, sendt i fengsel eller dømt til behandling, skriver Bergens Tidende.