Klasse 10C

Elevenes tips til foreldre

Dere voksne tror dere veit hva som er best og hva som er riktig, men vi har noe vi vil fortelle dere.

Våre råd: Dere voksne tror dere veit hva som er best og hva som er riktig, men vi har noe vi vil fortelle dere. Elever fra klasse 10C på Charlottenlund ungdomsskole forteller hva det handler om. 

Ungdomssamfunnet nå, er ikke det samme som det var før, i gamletider. Fordi om dere er eldre og har vært i samme alder, betyr ikke det at dere går gjennom det samme som vi gjør. Det er mye press og forventninger/krav vi må oppfylle. Siden dere foreldre elsker oss for den vi er og vil det beste for oss, som dere selv sier, har vi tenkt å komme med noen tips for at dere kan gjøre hverdagen vår mer gjennomførbar.