Brøset-tomta selges tidligst neste høst

Partene som før kranglet om eierskap, har nå gått i dialog. Men sykehusdirektøren er fremdeles meget bekymret.

Området skulle bli en prestisjefylt grønn bydel, men Trondheim kommunes bud på tomta ble avvist av Statsbygg i vår.   Foto: Frank Lervik

Torsdag hadde Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statsbygg et møte. Mot slutten ble også St. Olavs Hospital med.