Jan Tore Sanner (H) vil ha IT-gevinstene inn i statsbudsjettet:

Sparer 200 millioner i portoutgifter

Investeringer i offentlig IKT må gi reelle gevinster i form av konkrete besparelser, fastslår kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.  Neste år flytter han 200 millioner kroner brukt på porto til tjenesteproduksjon i statsbudsjettet.

- En investering i fornuftig IKT frigjør en gevinst vi kan bruke på lærere, sykepleiere eller vei, sier Jan Tore Sanner.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I disse dager sender Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) papirbrev til 2,6 millioner etternølere og ber oss om å velge seg en av to offentlige digitale postkasseløsninger.