- Stenger Klostergata for å skåne beboerne

Ved å stenge Klostergata for biltrafikk under større arrangement i Trondheim Spektrum, tar man hensyn til folk som bor i området.

Stenger: Under konserter med mer enn 4000 tilskuere, og andre større arrangement som Nor-Fishing, kan Klostergata bli stengt for besøkende og vareleveranser, med unntak for folk som bor på Øya. 

- Dette gjøres for å skåne beboerne. Men samtidig skjønner jeg at mange beboere reagerer, sier Kjell Håvard Nilsen, daglig leder i ÅF Advansia Midt-Norge, tidligere Optiman prosjektledelse.