Russland kan bli en trussel mot Norge

- Spenningsnivået øker mellom Russland og Vesten, sier den norske etterretningssjefen. Men han slår fast at Russland i dag ikke utgjør noen trussel mot Norge.

Russland kan bli en trussel. I foredraget sitt sa etterretningssjef Morten Haga Lunde at Russland utgjør ikke en risiko i dag, men kan komme til å gjøre det i årene som kommer. Blant tilhørerne ser vi sjefen for Luftkrigsskolen oberst Morten Henriksen (nærmest på første rad) og tidligere sjef for PST i Sør-Trøndelag, Terje Lunde. 

- Russland utgjør ikke en risiko i dag, men kan komme til å gjøre det i årene som kommer. Vi ser et kraftig forverret forhold til Vesten de siste årene.