Miljødirekoratet må ned med minst 40 årsverk

Miljødirektoratet må nedbemanne med over 40 årsverk som følge av de foreslåtte kuttene i driftsbudsjettet neste år.

Ikke ventet: Regjeringens foreslåtte ekstraordinære budsjettkutt kom uventet, sier Morten Ingebrigtsen Wedege, leder for Akademikerne i Miljødirektoratet. 

- Sammen med de tillitsvalgte har vi arbeidet med hvordan nedbemanningen skal gjennomføres. Nå avventer vi budsjettvedtaket i Stortinget før jul, og det endelige tildelingsbrevet fra departementet, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.