Første flight med asylsøkere fra Hellas til Gardermoen:

Rizan er asylsøkeren Listhaug vil ha til Norge

Rizan Minla Mohamed (27) fra Aleppo i Syria er en av 20 asylsøkere som tirsdag kom med fly fra Athen til Norge. For han var EUs relokaliseringsprogram eneste vei ut av Hellas.

Kofferten pakket: Rizan Minla Mohamed fra Syria er utrolig glad for å reise til Niorge, hvor også broren bor. Lille Malak (2) er ikke like heldig. Hennes familie ble nettopp avvist av Nederland.  Foto: Richard Sagen

I en liten leilighet sørøst i Athen har Rizan bodd sammen med sju andre unge menn siden han søkte om å bli relokalisert i juli i år.