Slik påvirker Trondheim-budsjettet deg

Med det politiske flertallets budsjettendringer, er dette de viktigste hovedprioriteringene neste år.

AP med ordfører Rita Ottervik i spissen har sammen med sine allierte i trondheimspolitikkenlagt frem budsjettet for 2017. De største endringen sammenlignet med det rådmann Morten Wolden la frem tidligere i høst er satsingen på eldreomsorg.  Foto: Richard Sagen

Cirka 54 millioner kroner i driftsbudsjettet ble endret på av sentrum-venstrepartiene i Trondheim. Disse endringene berørte ikke familiens utgifter til SFO og barnehage i forhold til det rådmannen la frem i september. 15. desember vil budsjettet bli vedtatt.