STATSBUDSJETTET 2017

Sender ny milliardregning til bileierne

Budsjettforliket mellom H, Frp, KrF og V vil føre til prishopp på diesel. Det kan koste bileierne 3,3 milliarder kroner.

MILLIARDREGNING: Budsjettforliket mellom H, Frp, KrF og V vil føre til prishopp på diesel. For norske bilister kan det utgjøre 3,3 milliarder kroner i økte utgifter. 

Årsaken er at regjeringen gikk med på et krav om at 20 prosent av alt drivstoff som omsettes i 2020 skal skal være biodrivstoff.

Dette vil koste forbrukerne langt mer enn økningen av dieselavgiften, og som Frp og Høyre stilte ultimatum om ikke skulle røres.