- Daniel ringer hjem til meg om natten i fortvilelse

- Han spør meg om hvorfor han ble født, hvorfor han må bo her. Det siste er vanskelig å forklare, sier moren til autistiske Daniel (26). Linda M. Hansen mener omsorgen svikter på Tonstadbrinken bofellesskap.

Nedverdigende: - Daniel (26) ringer meg på nettene når han går oppe og er frustrert. Det skjer ukentlig. Det er en evig lang kamp og vi har ikke annet valg enn å kjempe, sier moren, Linda M. Hansen. Hun hadde Daniel hjemme til han var 23 år gammel, nå opplever hun at heldøgnstilbudet sønnen har er nedverdigende. 

Hun har klaget til ansatte og ledelse i tre år. Nå er det nok.