- Dette er uforenlig med å være kulturkomité-leder

Å være aktivt medlem i en Facebook-gruppe som Sian (Stopp islamisering av Norge) er uforenlig med å være leder i kulturkomiteen, mener Rita Ottervik.

Reagerer: - Det er lov å begå feil, men rom for tilgivelse hvis det ryddes opp, sier ordfører Rita Ottervik om Sian/Nilsen-saken. 

- Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen har ansvaret for politikken i forhold til trossamfunnene. Da kan ikke komitelederen være engasjert i en organisasjon som mistenkeliggjør en spesiell trosretning, sier ordføreren.