Frøyafiskere vil flytte Salmars havmerd

Vil ikke miste viktig seiegrunn til oppdrett

Fiskerne på trøndelagskysten frykter de kommer til å miste enda en viktig fiskeplass til Salmars nye havmerd.

Slutt på torsken: Inn til kysten rundt Frøya kommer det ikke lenger torsk. Bildet av Trond Harald Iversen, leder av Frøya og Hitra Fiskarlag, er tatt på Røst i Lofoten i mars 2016.  Foto: Avisa Frøya-Hitra

Lakseanleggene ligger tett rundt Frøya, og som regel har yrkesfiskerne støttet opp om oppdrettsindustriens virksomhet. Bare to ganger tidligere har fiskarlagene hatt innvendinger mot plassering av anlegg. Da ble de ikke hørt.