- Skoleeier har ansvaret

- Alle lærere forplikter seg til en profesjonsetisk plattform. Når det er sagt, er det arbeidsgivers ansvar å ta tak dersom det er slik at noen ikke gjør jobben etter gode etiske standarder, sier Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet.

Leder i Utdanningsforbundet i Trondheim, Geir Røsvoll. 

I to år ble et barn undervist av en lærer som foreldrene mener bidro til angst og skolevegring.