De kommer i sommerklær for å lære vinterkrig i Norge

Hutrende amerikanske marinesoldater fikk et kaldt møte med norsk vinter på Værnes.

Bare noen ytterst få av marinesoldatene som kom mandag var ikledd vinterklær.