- Vi må vise mot i samfunnsdebatten, sier professor

Etikkprofessor Bjørn Kåre Myskja er enig i at forskere bør engasjere seg mer i samfunnsdebatten – men etterlyser at NTNU gjør det.

NTNU- professor Bjørn Kåre Myskja mener fagmiljøer og NTNU som universitet kan profilere seg mer i debatten, slik at forskeren slipper å stå alene.  

- Rektor Gunnar Bovim har utvilsomt rett i at forskere skal bidra til en god samfunnsdebatt for å sikre at politiske beslutninger tas på grunnlag av kunnskap. Å bidra til en opprydding er særlig viktig en tid der ordet fakta brukes veldig mye, og veldig uforpliktende, sier Bjørn Kåre Myskja.