Flere til kamp for fiskeplasser mot oppdrettsnæringen

I Flatanger møter Marine Harvest større motstand enn noen gang. I Finnmark mobiliseres det til fakkeltog mot Salmar.

Dialogmøte: Leder Trond Harald Iversen i Frøya og Hitra Fiskarlag skal i dialogmøte med Salmar om lokaliteten Nystø, som fiskarlaget vil ha flyttet. 

Oppdrettsanleggene ligger tett langs norskekysten. Stadig flere steder protesteres det mot oppdrettsnæringens beslag av fiskeplasser og forurensing av fjorder.