Kraftutbygging i vernede vassdrag:

- Ødelegger de mest verdifulle elvene

- Det er som å sette fyr på Nidarosdomen, sier SVs stortingskandidat Lars Haltbrekken. Han reagerer voldsomt på at olje- og energiministeren vil bygge ut vernede vassdrag.

Vil verne vassdragene: Tiden for de store vassdragsutbyggingene er over for lengst, sier SVs stortingskandidat Lars Haltbrekken. Han reagerer voldsomt på Terje Søviknes som vil ha ny debatt om kraftutbygging i vassdrag som allerede har fått varig vern. 

- Det er å ødelegge de mest verdifulle elvene vi har i Norge, sier Lars Haltbrekken. Han sammenligner verdien av disse elvene med Nidarosdomen.