Erna sender lærerne på skolebenken

- Regjeringen har tredoblet innsatsen på videreutdanning av lærere siden vi kom i posisjon, sier statsminister Erna Solberg. Likevel mangler om lag halvparten av engelsklærerne i norsk skole kompetansen som kreves.

Søk nå: Statminister Erna Solberg oppfordrer Kommune-Norge til å få fart på videreutdanning av lærerne sine. 

Innen 2025 skal alle lærere som underviser i matematikk, norsk og engelsk på barneskolen ha minimum et halvt års fordypning, mens lærere på ungdomsskolen må ha ett års fordypning i faget.