Mohammed Ahmed Hossein får ikke asyl, men UDI fraråder retur:

12 år i limbo på et asylmottak

UDI tviler på identiteten til somaliske Mohammed Hossein (41), men gir han midlertidig opphold på humanitært grunnlag. – Dette er ikke noe liv, jeg føler meg som ingenting, sier han, etter 12 år på et asylmottak.

Sitter asylfast: Mohammed Ahmed Hussein har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, men tillatelsen er begrenset på grunn av tvil om identitet. - Jeg vet ikke hva mer jeg kan gjøre for å bekrefte identiteten, sier han. 

På en sofa i en leilighet på Øya sitter en somalisk storfamilie samlet. Alle, unntatt én, har fått opphold i Norge.