- Brøndbo snakker kanskje om noe han ikke vet så mye om

- Bjarne Brøndbo er kanskje litt rask til å dømme folk. Det sier styreleder i Mental helse.

Ønskelig at folk er i arbeid: Det mener styreleder i Mental helse i Sør-Trøndelag, Karl-Johan Johansen. Men mange faller utenfor fordi de mangler rett utdanning eller erfaring eller har for dårlig helse, sier han. 

Bjarne Brøndbo og styrelederen i Mental helse, Karl-Johan Johansen, er enige i at mange har godt av å være i arbeid. Men de er uenige i hvorfor folk ikke er i arbeid.