Samene i evig kamp om beiteområdene

- Skån fjellet. Legg vindparkene nærmere bebyggelsen

- Hvorfor skjemme fjellet og naturen? Legg vindparkene i stedet i bebyggelse der det er infrastruktur.

Kjemper mot vindmøller: Simon Danielsen (t.v) og Lars Aage Brandsfjell (t.h.) i Essand Reinbeitedistrikt krever konsesjonen for Stokkfjellet vindpark trekkes tilbake. 

Hundre år etter at samene samlet seg i Trondheim og koordinerte kampen for sine interesser, tar Lars Aage Brandsfjell og de andre i Essand Reinbeitedistrikt på nytt til orde mot makten og inngrep i beiteområdene.