Kommunereformen:

Fosen-kommunene forbereder seg på tvang

Alle ordførerne på Fosen har møtt kommunalminister Sanner. De dro hjem med et inntrykk av at det går mot tvangssammenslåing av flere Fosen-kommuner.

Tilbake igjen: Både Bjugn-ordfører Ogne Undertun (t.v.) og Ørland-ordfører Tom Myrvold tror det blir tvangssammenslåing mellom Ørland og Bjugn. Myrvold vil gjerne, mens Undertun helst vil slå seg sammen med Åfjord. Bildet er tatt da det i mai 2016 var folkeavstemning i begge kommuner. Det endte med at Ørland sa nei, og Bjugn vendte seg til Åfjord. 

Kommunalminister Jan Tore Sanner mener at verken Ørland eller Roan bør stå alene etter 2020. Dermed går det mot tvangssammenslåing på Fosen. Men de ordførerne Adresseavisen har vært i kontakt med etter møtet med kommunalministeren, er usikre på om det betyr sammenslåing av de fire kommunene Roan, Åfjord, Bjugn og Ørland. Det kan også bety at regjeringen vil gå inn for sammenslåing mellom Roan og Åfjord til én kommune og Bjugn og Ørland til en annen.