Oppdal klart største hyttekommune

Oppdal og Røros har på ti år fått 28 prosent flere fritidsboliger, men noen kystkommuner har prosentvis sterkere vekst.

Byggebonanza: 20 av 26 hytter på Kleberberget er allerede solgt. 

Oppdal og Røros har i mange tiår vært de to suverent største hyttekommunene nord for Dovrefjell, og har fortsatt veksten de siste ti årene.