Høyres landsmøte:

Krever at Trondheim følger opp lovendring

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forventer at Trondheim kommune følger opp lovendringen, og snarlig gjennomfører aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. – Vi ser at venstresiden sleper beina etter seg i denne saken, men de kan ikke velge hvilke lover de skal følge.

Bystyreprepresentant Rolf Jarle Brøske (H) og arbeidsminister Anniken Hauglie krever at Trondheim kommune setter fart på arbeidet med å etterleve lovendringen som krever aktivitetsplikt for sosialhjelp hos unge, friske sosialhjelpsmottakere. 

Arbeidsministeren er soleklar på at Trondheim kommune nå må iverksette tiltak for å gi et tilbud om aktivitet til unge sosialhjelpsmottakere i kommunen. Fra 1. januar i år ble loven endret, og kommunen er nå forpliktet til å sørge for at aktivitetsplikt for friske, unge mennesker som mottar sosialhjelp skal gjennomføres. Bystyrerepresentant for Høyre i Trondheim, Rolf Jarle Brøske, mener administrasjonen i kommunen – med politisk aksept fra Ap og flertallssamarbeidet – til nå har forsøkt å se bort fra lovens krav.