Ny rapport om status for norske kommuner:

Her er Sanners argumenter for å slå sammen kommuner

Småkommunene har for få fagfolk. De har problemer med å rekruttere nye fagfolk. Skoleelevene gjør det dårligere på nasjonale prøver.

- Store kommuner er best: Kommunalminister Jan Tore Sanner har fått en ny utredning som gir ham argumenter om at små kommuner for eksempel bare har én eller ingen som jobber med samfunnsplanlegging. - Det er forskjellen på fornying og forvitring, sier han. 

Dette er blant funnene i en ny utredning som går gjennom status for Kommune-Norge akkurat nå og er som er laget av Senter for økonomisk forskning ved NTNU. Her finner statsråd Jan Tore Sanner støtte i at mange kommuner er for små, har for få fagfolk og er for sårbare når det gjelder tjenester til innbyggerne sine. Det er de viktigste grunnene han har for kommunesammenslåing.