20 år etter seksårsreformen:

- Viktigst at barna trives, det blir ikke målt

- Ungene har det bra på skolen. De hadde det bra på skolen da de begynte som sjuåringer og de har det bra på skolen nå, etter at vi for tjue år siden innførte skolestart for seksåringer. Det sier rektor ved Jakobsli skole, Torunn Hergum.

Nye tider: Torunn Hergum mener at den norske barndommen er truet, men at man ikke skylde skolen for at leken forsvinner. 

Hergum var lærer ved Saksvik skole på nittitallet og tok imot seksåringene da de for første gang kom inn i skolen. Siden har hun sett utviklingen som både lærer og siden rektor i Trondheimsskolen. Hun er ikke ensidig opptatt av om seksårsreformen som kom i 1997 er bra eller dårlig, men stiller heller spørsmålet om hva som er bra og dårlig. Og hva det er som definerer at noe fungerer.