Dårlige veier i Midt-Norge:

- Jeg har vært nede i fjæra for å hente grus til å fylle i veien

Turid Mjønesaune kjører skolerute på grusvei i Snillfjord kommune. Hun forteller om elendig standard.

- Når man i perioder skraper og kommer ned på pukken som ligger i bunnen, sier det seg selv at det burde vært gjort en mer grundig opprustning av veien, sier Turid Mjønesaune. 

Snillfjord: Veien slynger seg som en svart orm gjennom det idylliske landskapet. Vi befinner oss på en grusvei som er en avstikker fra fylkesvei 714 (Lakseveien).