Må delvis stenge Torget

Når Torget skal gjennom en omfattende rehabilitering, blir det ikke mulig å arrangere martna i verken 2018 eller 2019 og heller ikke julemarked i 2018.

Bedre fasiliteter: Nye Torget får langt bedre fasiliteter for både marked, torghandel og arrangement enn i dag. det blir tilgang på vann, strøm og nett. 

17. mai blir unntatt fra stengingen. Fotgjengere skal kunne krysse Torget og inngangene til næringsvirksomhetene blir holdt åpne under hele byggeperioden.