De forbereder Europas største flyøvelse

På Ørland flystasjon har forberedelsene til gigantøvelsen Arctic Challenge Exercise 2017 (ACE) allerede pågått lenge.

Stor aktivitet. De siste ukene har øvingsaktiviteten på Ørland gått som normalt. Fra 22. mai deltar også fly og piloter fra 132 Luftving i den store nordiske luftøvelsen ACE 2017.  Foto: Frank Cadamarteri

- Det er en kjempeøvelse, som er et resultat av det nordiske forsvarssamarbeidet, Nordefco. Her vil aktiviteten bevege seg mellom områder i Norge, Sverige og Finland, sier sjef for 132 Luftving, Aage Lyder Longva.