- Det er veldig spesielt at vi som grendelag har ansvaret for ei så stor og viktig bru

Okstadøy grendelag vil at Trondheim kommune tar over eierskapet til den 72 meter lange gangbrua over Bjørndalen. Kommunen har sagt nei fire ganger tidligere.

Det er en avtale som ble inngått mellom utbyggerne på Okstadøy og Trondheim kommune i 1989 som fastslår at grendelaget skal stå som eier av brua. Der står det også at grendelaget skal ha ansvaret for at brua er fremkommelig og blir vedlikeholdt.