- Dommerfullmektig forfalsket vitnemålet

Styret i Domstoladministrasjonen har bestemt seg for å politianmelde en tidligere dommerfullmektig, som skal ha forfalsket vitnemålet.

Anmelder: - At en person begår straffbare handlinger for å komme inn i en dømmende stilling, er svært alvorlig for tilliten til domstolene, sier domstoldirektør Sven Marius Urke. 

Forholdet er allerede under etterforskning, etter anmeldelse fra Universitetet i Bergen der dommerfullmektigen ble uteksaminert jurist.