Trondheim og Melhus bygger ned mest matjord

I 2016 omregulerte Melhus kommune mest matjord av alle kommuner i Norge.

Klett-krysset: E6 mellom Trondheim og Jaktøya i Melhus er allerede påbegynt. Store områder brukt for jordbruk er midlertidig og permanent beslaglagt. 

Hovedårsaken til at Melhus kommer øverst på listen over nedbygging av matjord, er nye E6 som skal få fire felt på deler av strekningen mellom Trondheim og Ulsberg. dd