- Det er utrolig gammeldags med bare tre dagers tilvenning

Kristin Tangen i Møllenberg barnehage mener det er viktig å gi hvert enkelt barn så mye tid det trenger på å tilvennes.

Starter forsiktig: I dag er Lilly sin fjerde dag i Møllenberg barnehage sammen med foreldrene Petter og Ingrid (på bildet). Pedagogisk leder, Kristin Tangen, sier det handler om å la barnet få bli kjent i barnehagen uten å bli utslitt: - Korte besøk over lengre tid er viktig. 

- Vi bruker et primærkontaktsystem som betyr at hvert nye barn får sin egen faste voksen blant oss ansatte, som da tar imot og er hovedkontaktpersonen. Vi opplever at det skaper en trygghet for barnet, og gjør det enklere for foreldrene, sier Kristin Tangen, pedagogisk leder i Møllenberg barnehage.