14 500 kunder er blitt feilbelastet etter brikkebytte

Årsaken var en systemfeil som rammet flere bomstasjoner i Trondheim, ifølge Q-Free.

Bomstasjonen på Være er den som har hatt flest feilregistreringer etter bombrikkebyttet.  Foto: Frank Lervik

I løpet av 2017 skal 130 000 av Vegamots 180 000 kunder bytte ut sine gamle Autopassbrikker med nye. Årsaken er at batteriene i de gamle brikkene begynner å bli utslitte. Hovedandelen av Vegamots kunder er fra Midt- Norge.