Foreslår å flytte Ladestien i Værebukta

Av hensyn til fuglelivet ønsker MDG at Ladestien flyttes lenger vekk fra vannkanten i Værebukta.

Vil skjerme fuglene: Hilde Opoku og Miljøpartiet De Grønne vil ha vurdert en alternativ trasé for forlengelsen av Ladestien i Værebukta for å skjerme fuglene. 

Bystyret i Trondheim skal i slutten av september behandle Plan for friluftsliv og grønne områder. Forsamlingen får da på bordet et forslag fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) om at en alternativ trasé for forlengelsen av Ladestien ved Værebukta må vurderes.