Skolebehovsplanen:

Sju rekkehus stoppet, det er ikke plass på skolen

- Når skal Trondheim kommune bygge nye skoler og danne nye skolekretser, spør Liv Malvik i Grilstad Marina. Byen vokser og trenger omtrent 1500 nye boliger årlig.

Ikke plass på skolen: I vår fikk Grilstad Marina avslag på sin søknad om rammetillatelse til å bygge sju rekkehus. De skulle oppføres der daglig leder i Grilstad Marina Liv Malvik peker. Børge Beisvåg, næringspolitisk leder i Næringslivsforeningen i Trondheimsregionen, fortviler. 

- Vi har fått nei til utbygging av sju rekkehus. Kommunen har stipulert med at ett til to barn vil kunne flytte inn i disse, dermed var det full stopp, sier daglig leder i Grilstad Marina.