Valg 2017:

Les hva rektorer i Trondheim mener om hvilken regjering som best gagner elevene

20 rektorer har svart på undersøkelsen til Adresseavisen.

Rundt 50 rektorer i grunnskolen i Trondheim ble bedt om å svare på følgende: «Hva mener du som rektor er det beste for elevene i trondheimsskolen: Ett regjeringsskifte eller fire nye år med borgerlig regjering? Forklar kort hvorfor.»