- En trist dag for norsk politi

- Regler og instrukser for hvordan politiet skal jobbe, er betydelig innskjerpet de siste årene. Alt vi gjør skal foreligge skriftlig og kunne dokumenteres i ettertid.

Dypt tragisk: Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag sier dommen mot korrupsjonsdømte Eirik Jensen vil bli studert nøye for å se om det finnes læringspunkter å ta med seg.  Foto: Marthe Hårstad, Adresseavisen

Politimester Nils Kristan Moe (53) i Trøndelag politidistrikt har nettopp registrert at den tidligere polititoppen Eirik Jensen i Oslo politidistrikt er idømt lovens strengeste straff på 21 års fengsel for å ha gjort seg skyldig i hasjsmugling og korrupsjon.