Trondheim-budsjettet:

Tung barnehagesatsing preger rådmannens budsjett

Her kan du lese om rådmannens hovedprioriteringer i forslaget til budsjett for Trondheim.

På vei inn: Morten Wolden ankommer bystyresalenfor å legge frem sitt forslag til budsjett.  Foto: Christine Schefte

Sentralt står kostnadene når kommunen må finansiere 160 nye stillinger i barnehagene de neste årene.