Klagesak gjør at Trondheim Spektrum endrer hvordan de fører regnskap

Trondheim kommune er klaget inn for EØS-kontrollorganet ESA på grunn av Trondheim Spektrum. Det er en anonym «potensiell konkurrent» og Øya velforening som står bak.

Styreleder Kåre Ytre-Eide sammen med styremedlem Berit Rian ved en tidligere anledning. 

Kommunen svarer på anklagene, og mener de på ingen punkter bryter med EØS-regler for statsstøtte.