Privatforslag om ny vei mellom Baklidammen og Lavollen

Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen foreslår i bystyret torsdag at det bygges en vei gjennom Bymarka for å minske trafikkbelastningen ved Fagerlia og Schøningsdalen. – Helt feil løsning på et vanskelig problem, sier KrFs Geirmund Lykke.

Nytt forslag Man må vurdere om man kan lede trafikken opp til Sommersetra og Gamle Bynesvei, via Fjellseterveien og opp i en ny vei forbi Tunga gård (bildet).  Foto: Morten Antonsen

Det er Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen som leverer et forslag han vil ha vurdert for å løse det han kaller en uholdbar situasjon når det gjelder trafikken opp til Gamle Bynesveien, via Fagerlia og Schøningsdalen.