Kan de på sykehuset fritt snakke med min kone om min helsetilstand?

Mannen ønsker å få vite litt mer om helsepersonellets taushetsplikt og regler rundt sin journal.

Pasienten lurer på hvor langt taushetsplikten til helsepersonellet strekker seg. (Illustrasjonsbilde)  Foto: SCANPIX

Jeg er i kontakt med helsetjenesten ganske ofte, både hos min fastlege og på sykehuset når jeg er på behandling der. Jeg lurer på hvorfor sykehuset ikke har tilgang til min fastlege-journal? Jeg lurer også på om helsepersonellet på sykehuset kan snakke med min kone om min helsetilstand sånn uten videre?