Massive tiltak mot lite ungdomsmiljø på Saupstad

Politiet har gitt enkeltungdom besøksforbud mot flere områder på Saupstad. De frykter at yngre rekrutteres til rus og tyverivirksomhet.

Kommunen og politiet har satt inn en rekke tiltak mot et lite miljø. Denne ungdommen mener politiet er for mye etter dem: - Det er noen få som gjør ting som ikke er bra, men så rammer det oss alle, sier ungdommen, som henger ved Saupstadsenteret så å si hver kveld. Her snakker han med Høyre-politiker Ismail Muhyadin. 

Foreldre og ressurspersoner med innvandrerbakgrunn mobiliserer, blant annet som natteravner (se nedover i saken).