Over 2000 medlemmer kan rammes av støttekutt

4H med 2200 medlemmer i Trøndelag risikerer å miste hele statsstøtten i forslaget til statsbudsjett. Men kuttene kan bli vanskelig å få gjennom i Stortinget.

Stortingsrepresentant Steinar Reiten i KrF prøver å få støtten til frivillige organisasjoner inn i partiets alternative budsjett.  

Den landsomfattende ideelle barne- og ungdomsorganisasjonen har i mange år arbeidet med rekruttering og opplæring av barn og unge i landbruksnæringen.