Fergefri E39

Rekordprosjektet E39 kan krympe enda litt mer

Det skulle bli null ferger og firefelts motorvei Kristiansand-Stavanger-Trondheim. Slik blir det ikke. Men fortsatt kan verdensrekordene stå i kø for E39 – Norges største landbaserte byggeprosjekt.

Reisetiden Kristiansand-Stavanger-Trondheim skal halveres. Næringslivet på Vestlandet – og Norge – gis et kjempeløft, veien skal bli tryggere. Når de store bompengeregningene er betalt, skal det bli billigere enn i dag å kjøre for tungtransport og privatbilister, skriver Aftenposten.