Flytter rustilbud til bydelene

Kommunalråd Elin Andreassen (Frp) er bekymret for at tilbudet til gravide rusmisbrukere i Trondheim blir svekket.

Bekymret: Fem av formannskapets medlemmer, deriblant Elin Marie Andreassen (Frp) stemte imot å splitte opp ressursteamet for gravide rusmisbrukere. Et flertall på seks vedtok imidlertid å flytte tilbudet ut i bydelene. 

Ressursteamet for gravide rusmisbrukere i Trondheim blir lagt ned, og tjenesten flyttes ut i bydelene. Det vedtok et knepent flertall i formannskapet nylig.