Gjør historiske funn ved Britannia Hotel

Tydelige spor etter blant annet baking og jordbruksaktivitet gir informasjon om middelalderbyens utkantstrøk.

På den ene kortsiden av feltet ser man klart varmepåvirket jord og sand. Det tyder på at det er i nærheten av en ovn eller utkast fra ovn. Gravingen ved Britannia Hotel fortsetter i to uker til. 

- Det er ingen tvil om at dette er viktige funn som forteller oss mer om historien til middelalderbyen Trondheim, sier Ann Kathrin Jantsch, prosjektleder i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).